Pravidla na serveru a TS

1
1. Team-kill
Úmyslné zabití či zranění spoluhráče je trestáno okamžitým kickem ze serveru, případně následným banem.

2. Spolupráce
Naše jednotka je zaměřena na kooperativní hrání. Každý hráč se vždy musí držet svého týmu, poslouchat velitele a spolupracovat na úspěšném splnění mise. Pokud máte jakékoliv výhrady k taktice vašeho velitele, neřešte je při hře, ale nechte si to na debriefing.

3. Komunikace
Během hraní dodržujte rádiový klid a komunikujte stručně a jasně. Vyhněte se zbytečnému klábosení o tématech, která se netýkají hry.

4. Slotování
Slotování akce má na starosti aktuální admin serveru. Slotovat se můžete pouze na jím otevřené sloty, případně na jeho povel. Vyhněte se slotování na důležité role (posádka, pilot, odstřelovač), pokud si nejste jistí svými schopnostmi nebo jste tu poprvé!

5. Vybavení
Na začátku mise je Vám buď přímo přiděleno vybavení nebo si ho volíte příkazem z vybavovací bedny podle Vašeho povolání. Je zakázáno měnit si vybavení bez povolení velitele. Změna je možná pouze v krajních případech (např.: nedostatek munice či AT prostředků) a musí být uvědoměny přátelské jednotky.

6. Respawn a Join-in-progress
Čtvrteční a nedělní akce začínají přesně ve 20:00. Připojování po spuštění mise není povoleno, pokud velení 102nd neurčí jinak.

Během pravidelného hraní ve čtvrtek a v neděli není možné se respawnovat. Pokud jsou v misi vyhrazené sloty pro respawn, zastřelení hráči musí dát dohromady alespoň jeden fire-tým (4 hráči), než se vydají zpět k ostatním. Respawnování jednotlivců není povoleno, pokud velení 102nd neurčí v dané misi jinak.

7. Herní server a Teamspeak server

Na TS se držte tématu daného kanálu. Při hraní na našem serveru jste povinni být na našem TS. Pokud hrajete jinde, opusťte TS. Hráči jsou povinni používat na TS stejný nick jako ve hře.

8. Slušné mravy
Při komunikaci s ostatními hráči a členy 102nd se chovejte slušně a tolerantně. Respektujte zkušenější členy. Pokud se potřebujete s někým urážet, nechte si to jinam. Projevujte prosím trpělivost při jednání s nováčky, snažte se jim pomoci a reprezentujte jednotku.
cron