[Čtvrteční akce] 11.09.2022 - Red Storm Rising II: Casus Belli (Mr. Kain)2

1
Obrázek
Pomocný kuchár, desiatnik Morozov bol odsúdený vojenským tribunálom v zrýchlenom konaní k preradeniu do trestného práporu po tom čo sa zistilo, že špeciálnej jednotke pripravil na večeru pred akciou omáčku z psychadelických húb. Napriek nepriazni osudu a neskúsensoti desiatnika Morozova v oblasti mikológie sa špeciálnej jednotke GRU podarilo infiltorvať pohraničné pásno Nemeckej spolkovej republiky a nadviazať kontakt s agentom Rodrigezom.


Tvrdá línia komunistov odvrátila perestrojku, ale socialistický systém sa rúca.
Jediné riešenie je útok konvenčnými silami, ktorý zaberie podstatnú časť západnej Európy, umožní Sovietom zmocniť sa bohatstva dobytých kapitalistických štátov vyjednať so západom mohutné ekonomické výkupné za odstúpenie dobytých území a nové podmienky svetového usporiadania.

Vojenská situácia v pohraničí je napätá, obe strany sa obviňujú z eskalácie. NATO odsunulo časť svojich expedičných jednotiek ďalej na západ od hraníc v snahe zmierniť napätie, to dáva Sovietom príležitosť udrieť. Je ale žiadúce získať aspoň symbolickú zámienku pre vpád Sovietských vojsk do nemeckej spolkovej republiky.

Oddiel špeciálnych jednotiek hlavného spravodajského riaditeľstva (SPECNAZ GRU) má za úlohu infiltrovať pohraničné pásmo Nemeckej Spolkovej Republiky, zmocniť sa raketometnej batérie a zaútočiť na civilné ciele Nemeckej Demokratickej Republiky. Studená vojna sa má zmeniť na žeravo horúcu.

Mapa Weferlingen, treba mať CDLC GLOBAL MOBILIZATION.
cron