Všeobecné znalosti - 102nd

1
Všeobecné znalosti - 102nd

1. Buddy týmy

Odvíjející se od myšlenky, že jeden není nic a teprve dva už jsou tým. Jelikož od teď budeme používat buddy tým jako nejmenší jednotku na jakýkoliv úkol, budeme potřebovat i označení, které se bude zcela odlišovat od čísla, nebo písmene řecké abecedy, aby nedošlo k záměně s označením fireteamů nebo jednotlivců. Proto jsme se rozhodli pro barvy nejvíce kontrastní, kterými jsou černá a bílá.

Označení buddy týmů je následující:
1. a 4. tvoří černý tým
2. a 3. tvoří bílý tým

Výtažek z Průvodce:
Podstatou buddy týmů je to, že každý má někoho, kdo se o něj stará. Tento systém se uplatňuje na všech úrovních velení.

Vaše povinnosti:
 • Držte se svého parťáka - dohromady jste silnější než sami za sebe.
 • Komunikujte se svým parťákem - přesunujete-li se, dejte mu vědět, ať vás může krýt. Kryjte svého parťáka.
 • Postarejte se o svého parťáka – vždy se starejte o svého parťáka pokud je zraněn, naopak zranili-li vás, můžete se spolehnout na něj, že se o vás postará. Vždy, ale pamatujte, že pokud byl váš parťák postřelen, je třeba důkladně vyhodnotit situaci! Je třeba zjistit, je-li raněn či mrtev. Pokud je jen raněn, počkejte na ostatní členy týmu, aby vás mohli krýt. Poté raněného odtáhněte ke zdravotníkovi a ujistěte se, že je o něj postaráno. Případně zdravotníka kryjte, je-li to třeba. Váš parťák vám pomůže, když to bude nejvíce třeba. Dodržování těchto pravidel je nezbytné pro úspěch mise. Naučte se je, znejte je a procvičujte je.

2. Standartní pozice povolání v týmech

Team 1
1. Velitel družstva
2. Kulometčík
3. Střelec
4. Zdravotník

Team 2
1. Velitel teamu
2. Kulometčík
3. Střelec
4. AT Střelec

3. Vystupování z vozidel a celkového řazení teamů při rozdělování

Vždy pokud velitel neřekne jinak mají teamy standartně přidělenou oblast, kterou budu po např. vystoupení z vozidel krýt.

Alfa = pravá strana
Bravo = levá strana

Tento systém se zavedl z důvodů odstranění zbytečného chaosu při vystupování z vozidel, či při řazení do nějaké formace.

4. Kruhová obrana

Ta by měla být automatická i s krytím sektorů, jakmile velitel ohlásí „map check" nebo když tým zastaví na delší dobu.

Sektory se v teamu kryjí podle vzoru:
Bílá - 12 a 3 hodina
Černá - 6 a 9 hodina

Samozřejmě je třeba se přizpůsobovat situaci, či terénu a proto když velitel chce "map check" je třeba, aby byl prostor automaticky kryt pouze 3 členy teamu. Proto vždy platí, že každý voják sleduje vojáka před ním, zhodnotí, které oblasti nejsou pokryté, a jednu z nich začne sám krýt. Pokud tak učiní všichni, budou pokryty všechny nebezpečné oblasti i bez jakékoliv organizace velitele.
V případě kruhové obrany na úrovni družstva má první team ve formaci 12 hodinu a druhý team 6tou.

Potom kruhová obrana vypadá přibližně takto:

Kód: Vybrat vše

   
                     *   Bravo   *
                  *               *
                             
                  *               *
                     *   Alfa   *
5. Standartní značení nepřátel do mapy
Protože se nám občas v mapách objevuje neuvěřitelná spleť všech možných i nemožných značek, nebude na škodu opět připomenout standartní značení nepřátelských jednotek.

Základní pravidlo, které si zapamatujte je, že jednotky, které nechodí, či nejedou se vždy značí černou barvou a jednotky které chodí, či jezdí vždy červenou. Statické jednotky se vždy snažíme značit co nejpřesněji, pohybující se jednotky zaznačujeme pouze orientačně, kde byli spatřeny.
Obrázek


a jak to vypadá v praxi...

Obrázek


Ze zaznačení je nám jasné, že v oblasti máme pohybující se T-72 někde v jížní části a UAZ které stojí v severní části. Dále pohybující se skupinu 7 vojáku, kteří byli viděni v severozápadní části objektu a 3 statické vojáky v severní části u kontejnerů. Zbývají tři pohybující se vojáci a tři statičtí vojáci.
cron