Tutorial - Střelba s minomentem a práce s mapstools bez děl.počítače

1
Jednoduchý návod na střelbu z minomet L16 z modu @BAF.
Potřebujeme minomet L16 ve složeném stavu,náboje,maptools a dělostřelecké tabulky pro patřičný minomet.

Popis

Minomet L16
Skláda se z podstavce a minometu,které jsou v inventáři ve slotu pro raketomet. K jeho nošení je třeba dva lidi.
Složíme ho tak,že první člověk na zem z invetáře položí podstavec (nožky),druhý pak přijde k podstavci a kolečkem vybere assembly minomet,tím je minomet složeny.
Zpětné rozložení se musí provést opět kolečkem ne přes ACE,jinak vznikne bug,že při opětovném složení budete mít vanilacký minomet.
Náboje
K minometu je několik druhů náboju, světlice ,kouře,výbušné,výbušné nad zemí a laserem naváděné (nejistá funkčnost--nezkoušeno)
Pro střelbu musí být náboje v bedně poblíž minometu nebo v batohu, nebo na zemi poblíž minometu.

Dělostřelecké tabulky
Určuji elevaci minometu na základě vdálenosti k cíli,čas dopadu.
Zobrazíme je pomoci ACE menu (win tlačítko)-->vybavení-->dělostřelecké tabulky.....Musíme je mít v inventáři.
Tabulka obsahuje několi údajů,nás ale bude zajímat hlavně:
Charge 0 až Charge 6 -- určuje se podle vzdálenosti k cíli, napr Charge 0 je do vzdálenosti 50-650m,to zjistíme v další kolonce pro nás duležité a to je:
Range -- podle této informace se nastaví elevace minometu v metrech.
Elev -- Je laicky naklonění minometu,čím vic je minomet nakloněný tím stříli dál.
Time of flight -- doba za jak dlouho střela dopadne.


MapTools
Pomoci tohoto nástroje můžeme v mapě určit vzdálenost a směr k cíli.
Taktéž ho musíme mýt v inventáři.
Použití:
Otevřeme mapu (M),v mapě přes ACE tlačítko (né na sebe) otevřeme MapTools nebo-li pomůcky k mapě a vyberem velikost.
-Směr k cili určíme tak,že střed kompasu buzoly umístimě na naši pozici (levým tlačítkem myši) a potom natočíme buzolu tak,aby středová přímka (červená čára) směřovala k cíli.(L.Alt+L.Tlačítko myši).Potom odečteme hodnoty na stupnici (červeně podtrhnutá,,pozor je to označeno po dvacítkách),ta je v radiánech a čte se jako 4 číselné číslo,(na obrázku buzola ukazuje 0720).
20230625135859_1.jpg
20230625135859_1.jpg (481.35 KiB) Zobrazeno 1013 x
-Vzdálenost k cíli určíme tak,že nulu na pravítku, na pravém okraji buzoly, dáme na naší pozici a odečteme vdálenost k cíli.
20230625140722_1.jpg
20230625140722_1.jpg (415.93 KiB) Zobrazeno 1013 x

Příklad zaměření a střelba z naměřených hodnot z obrázků

Je potřeba zadat azimut cíle ,což je 0720 a elevaci,kterou zjistíme z tabulek podle vzdalenosti k cíli.
Vzdálenost cíle je 850m,v tabulkách v kolonce range hledáme patřičnou vzdálenost, ale protože máme zadáno Charge 0, které je jen do 650m,musíme přepnou do Charge 1
Po přepnuti vidím ,že pro vdálenost 850m je v kolonce elev údaj 1346 a doba letu 26.1s.

Když, už jsem si tyto hodnoty zjistili je třeba přijiít k minometu, usednout jako střelec, vybrat munici pomocí kolečka, vybraná munice zezelená a pak je třeba munici nabít (R) a změnit Charge náboje (F).
Přepneme se do zaměřovače (pravé tl.myši) a nastavíme hodnoty azimutu (klasicky myši do stran).
Eleveaci nastavíme Page UP a Page Down, dále si pak myši nahorů a dolů můžeme doladit elevaci,to nám ukazuje stupnice nalevo v zaměřovači.
Na obrázku níže vidíme, že elavaci máme nastavenou na 1346, ale v levo je údaj 5.3 to znamená, že skutečná elevace je 1351.3.
20230625143707_1.jpg
20230625143707_1.jpg (243.8 KiB) Zobrazeno 1013 x

Všechno co jsem tu pospsal, jsem psal z hlavy a je pravděpodobné, že jsem napsal nebo zapoměl, co zcela nemusí fungovt nebo je to chybně.
cron